Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.10.2013

JOPPD Primjer popunjavanja 04: Isplata plaće, prvo zaposlenje

Poslodavac je za radnika, koji se zapošljava prvi puta (dokazuje se potvrdom od HZMO), oslobođen plaćanja doprinosa na plaću godinu dana. Ovaj primjer obrađuje dva slučaja. U prvome slučaju za radnika u mjesecu na koji se odnosi plaća ne istječe period oslobođenja od plaćanja doprinosa. Drugi slučaj je primjer kada za radnika unutar mjeseca za koji se provodi obračun plaće istječe oslobođenje od plaćanja doprinosa. U drugome slučaju dolazimo do jedne “komplikacije” s kojom se možda do sada niste susretali.  Radi se o tome da u JOPPD moramo prikazati dva retka,  svaki sa svojim bruto iznosom (nije problem) i svaki sa svojim dijelom doprinosa iz plaće, poreza, prireza i s neto iznosom (problem ako Vaša aplikacija za obračun plaća to ne podržava). Samo određivanje pripadnoga neto iznosa za bruto zaradu se ne može provesti proporcionalnim principom (što je do sada bilo uobičajeno) već se mora primjenjivati princip slijednosti  u obračunu. To znači da se doprinosi, predujam poreza i prireza na dohodak ne računamo kumulativno za ukupni bruto ili dohodak nego po redu, odvojeno za svaki bruto iznos po redoslijedu nastanka. Pri tome bruto iznosi idu u obračun po redoslijedu (slijednosti) nastanka. Svaki bruto koji ulazi u obračun koristi neiskorišteni dio olakšicea i prolazi kroz porezne razrede nastavljajući se na prethodno obračunati dio. Svaki slijedeći bruto iznos koristiti preostale iznose olakšica (ako ih ima) i ulazi (po potrebi) u više stope poreza na dohodak. Princip slijednosti u obračunu je prikazan na primjeru RADNIKA 2 (Prikaz principa obračuna po slijednosti). Ovo je princip koji je od 01.07.2013.  potrebno primjenjivati u slučaju ovrha i naknade za bolovanje na teret poslodavca. Smatramo da je ovo tumačenje, koje je novost u praksi, jako loše jer značajno komplicira obračune i donosi veliki broj problema.

Prilozi (PDF) (obračunski listić, rekapitulacija, JOPPD stranica  A, JOPPD stranica B)
Opis scenarija
Napomene o popunjavanju
Rok predaje

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja