Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.01.2014

Usluga: Obrada putnih naloga za JOPPD

Primjena JOPPD obrasca uvela je obavezu izvještavanja o isplatama koje se  isplaćuju primateljima (radnicima) po osnovi refundacije troškova i isplate naknada za službena putovanja. Ova obaveza poduzećima generira dodatni posao i stvara organizacijske probleme. „Servis za obračun plaća“ pruža jedinstvenu uslugu obrade putnih naloga za JOPPD obrazac. U okviru ove usluge “Servis za obračun plaća” prikuplja podatke o obračunatim putnim nalozima korisnika, izrađuje JOPPD obrazac i predaje ga u ime korisnika na servis e-porezna  (ili korisniku isporučuje provjerenu XML datoteku sa JOPPD obrascem). Uslugom je obuhvaćeno i iskazivanje naknada za korištenje privatnog vozila u službene svrhe (locco vožnja).

OPIS USLUGE

  • Korisnik usluge izdaje putne naloge za službena putovanja svojim radnicima i obračunava ih.
  • Korisnik usluge isporučuje “Servisu za obračun plaća” obračunate putne naloge i podatke o provedenim isplatama za  troškove službenog putovanja (preko transakcijskoga računa, blagajne, …).
  • „Servis za obračun plaća“ za korisnika vodi evidenciju o izdanim putnim nalozima i evidenciju o isplatama troškova službenih putovanja radniku. Ove dvije evidencije su uz osnovne matične podatke radnika (ime, prezime, općina rada, općina stanovanja, OIB) podloga za kreiranje JOPPD obrasca za troškove službenih putovanja. “Servis za obračun plaća” vodi ažurno stanje obračunatih, neplaćenih i plaćenih troškova službenih putovanja po putnim nalozima i radnicima.
  • Nakon završetka mjeseca se za prethodni mjesec kreira JOPPD obrazac za putne troškove službenih putovanja. „Servis za obračuna plaća“ isporučuje provjerenu i ispravnu XML datoteku sa JOPPD obrascem korisniku i/ili predaje JOPPD obrazac na servis e-porezna u ime korisnika. U slučaju slanja na e-poreznu korisniku se isporučuje potpisani obrazac i potvrda o njegovoj predaji i obradi.

 

  • CIJENA USLUGE
  • Mjesečna cijena usluge je 300 HRK + 10 HRK po svakome putnome nalogu. Na iskazanu cijenu se obračunava porez na dodanu vrijednost!
  • Okvirni mjesečni broj putnih naloga:
  • Vaš mjesečni trošak za uslugu obrade putnih naloga za JOPPD:
  • {{cijena}} HRK + PDV
  • | Kontakt |