Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.01.2015

JOPPD kvotno zapošljavanje (za novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom)

 

 

Od 07. mjeseca 2018. prestala je obaveza predaje JOPPD obrasca za obavezu novčane naknade u slučaju neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (vrsta 4) LINK

 

 

 

Poslodavci sa više od 20 zaposlenih radnika od 01.01.2015. imaju obavezu zaposliti određeni broj radnika s invaliditetom (kvota). Ukoliko poslodavac zapošljava manji broj radnika s invaliditetom od propisane kvote dužan je za svakog radnika ispod kvote obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% propisane minimalne plaće. Prva obaveza dospijeva do kraja veljače 2014. za 01/2015.

Obaveza zapošljavanja osoba s invaliditetom
Uplatni račun za novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote
Kalkulator za izračun novčane naknade za neispunjenje kvote

POPUNJAVANJE JOPPD OBRASCA

A stranica JOPPD

U novoj verziji JOPPD obrasca LINK su na A stranici, uzmeđu ostaloga, uvedena dva nova reda koja se popunjavanju za prikazivanje obaveze uplate novčane naknade zbog neispunjenja kvote. U te dvije pozicije se unosi broj osoba koje je poslodavac obavezan zaposliti prema kvoti (za period na koji se obračun naknade odnosi) i iznos obračunae naknade zbog neispunjenja kvote.

 
X.
PODACI OBROJU OSOBA INAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ
REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
 IZNOS 
1. Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti  
2. Iznos obračunane naknade  

B stranica JOPPD

Na B stranici JOOPD obrasca se ne ispunjavaju podaci vezani uz novčanu naknadu za neispunjenje kvote!