Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.10.2013

JOPPD Primjer 07: Isplata neoporezivih naknada odvojeno od plaće

U primjeru 01: Isplata plaće i naknade za prijevoz za dolazak na posao je prikazano kako se unutar istoga retka na stranici B JOPPD obrasca može prikazati isplata plaće i isplata jedne neoporezive naknade koja je isplaćena zajedno s plaćom. Primjer 06: Isplata neoporezivih naknada zajedno s plaćom obrađuje situaciju u kojoj se unutar obračuna plaće radniku isplaćuje…

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja