Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
11.02.2014

JOPPD Primjer 18: Troškovi služenog putovanja (putni nalog)

Jedna od novosti koju uvodi JOPPD obrazac je obaveza da se prema poreznoj upravi izvještava o iznosima troškova koji su na ime službenoga putovanja isplaćeni radniku. Inicijalno je zamišljeno da se SVI troškovi službenog putovanja koje poslodavac isplaćuje direktno radniku ili plaća za radnika dobavljaču sa svoje transakcijskog računa iskazuju u JOPPD obrascu. Izmjena Pravilnika o Porezu na dohodak (NN160/13 LINK) definira da se za period od 01.01.2014 do 31.12.2014. u JOPPD obrascu ne prikazuju troškovi službenoga putovanja koje je poduzeće platilo direktno sa svojeg transakcijskog računa.

Koji troškovi putovanja se NE ISKAZUJU u JOPPD obrascu?

  • Ako je radnik išao na službeni put i poduzeće je za to putovanje platilo noćenje ili npr. avionsku kartu putem predračuna/fakture sa svojeg bankovnog računa dobavljaču to se (za sada do 01.01.2015.) ne iskazuje u JOPPD obrascu.
  • Ako je radnik neke troškove na putovanju platio službenom karticom poduzeća takvi troškovi se ne prikazuju u JOPPD.
  • Na JOPPD obrascu se ne iskazuju naknade troška radniku kada je na službenom putu za gotovinu ili nekim drugim sredstvom plaćanja kupio robu/materijal/uslugu iz poslovno uvjetovanih razloga. neki primjeri najčešćih troškova koji spadaju u ovu kategoriju: gorivo, parkiranje, taxi prijevoz, troškovi reprezentacije, telefonski i internet troškovi, … (IZVOR RRIF 02/2014). Ova informacija je oprečna tumačenjima koja se mogu pronaći u nekim drugim izvorima i koje su prezentirane na stručnim seminarima. Uglavnom ne postoji jedinstveno i konačno tumačenje što prikazati a što ne u JOPPD obrascu kada su u pitanju putni troškovi plaćeni iz sredstava radnika. Mi smo mišljenja da “od viška ne boli glava” te da je sigurnije preko JOPPD prijaviti sve troškove koje je radnik platio svojom sredstvima (gotovina, vlastite kartice).

Koji troškovi putovanja SE ISKAZUJU u JOPPD?

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja