Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.10.2013

JOPPD primjer popunjavanja 01: Isplata plaće i naknade za prijevoz na posao

Prvi primjer je slučaj koji se najčešće javlja u praksi. Radi se isplati dohotka od nesamostalnoga rada (plaća) za rad u punome radnome vremenu. zajedno s plaćom se isplaćuje i naknada za prijevoz.

Prilozi (PDF) (obračunski listić, rekapitulacija, JOPPD stranica  A, JOPPD stranica B)
Opis scenarija
Napomene o popunjavanju
Rok predaje


Prilozi (PDF):

Opis scenarija

 • Redovna isplata plaće radniku za prethodni mjesec
 • Iznos bruto plaće radnika je 7.500,00 KN.
 • Radnik je zaposlen na puno radno vrijeme
 • Radniku se zajedno s plaćom isplaćuje i naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 360,00 KN
 • Primjer pretpostavlja da radnik radi u poduzeću koje doprinose na plaću za zapošljavanje plaća po stopama 1,6% i o,1%
 • Plaća je isplaćena na tekući račun radnika

Napomene o popunjavanju

 • Isplata radniku se na B stranici iskazuje kroz 1 redak (jedan redni broj)
 • Koristi se oznaka stjecatelja: 0001 oznaka primitka: 0001
 • Naknada za prijevoz se u B 15.1. šifrira oznakom 19 (naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom) a u B 15.2. se upisuje iznos naknade.
 • U 10. se upisuje fond sati rada za mjesec a u 10.1. i 10.2. početni i završni datum perioda na koji se obračun plaća odnosi
 • Budući da se doprinos za zapošljavanje plaća po stopama 1,6% i 0,1% (poduzeće sa više od 20 zaposlenih) u 7.2. je upisana oznaka 1 i popunjena je rubrika 12.9. U slučaju kada se doprinos za zapošljavanje plaća po stopi 1,7% u 7.2. se upisuje 0 a 12.9. se ostavlja prazno (0,00)

Rok predaje

 • Obrazac se predaje poreznoj upravi na dan isplate plaće