Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.11.2013

JOPPD Primjer 17: Isplata plaće i doprinosi za zdravstvenu zaštitu za službeni put u inozemstvo

Ovaj primjer obrađuje prikaz posebnoga doprinosa za zdravstveno osiguranje i korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Ovaj doprinos se obračunava prilikom putovanja radnika u inozemstvo. Od 01.07.2013.( ulazak RH u EU) se ovaj doprinosa ne plaća za putovanja u zemlje članice EU. Sam doprinos se izračunava na način da se propisana minimalna osnovica za plaćanje doprinosa (za 2014. godinu 2.779,35) podijeli sa brojem kalendarskih dana u mjesecu, pomnoži sa brojem dana putovanja te se na to primjeni stopa od 20%.

Prilozi (PDF) (obračunski listić, rekapitulacija, JOPPD stranica  A, JOPPD stranica B)
Opis scenarija
Napomene o popunjavanju
Rok predaje

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja