Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.11.2013

JOPPD primjer popunjavanja 05B: Primanje u naravi obračunano odvojeno od obračuna plaće

Prikaz popunjavanja JOPPD obrasca u slučaju primanja u naravi. Obrađen je slučaj kada se primanje u naravi obračunava i prikazuje na JOPPD obrascu odvojeno od isplate plaće. Budući da su se u međuvremenu pojavili primjeri popunjavanja na stranicama PU referenciramo se na opisane scenarije i obračunske podatke iz njihovoga primjera. Prilozi (PDF) (obračunski listić, rekapitulacija, JOPPD…

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja