Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.08.2014

JOPPD primjer 30: Zatezne kamate na drugi stup MIO (MIO II), druge obavezne doprinose i predujam poreza i prireza

Kada poduzetnik na određeni dan preda JOPPD obrazac poreznoj upravi, on se zadužuje za iznose obaveznih doprinosa i predujma poreza i prireza koji su iskazani na obrascu. Uobičajeno je da se na dan predaje JOPPD obrasca izvrši i uplata obaveznih doprinosa i predujmova poreza i prireza (u iznosima koji su iskazani na JOPPD obrascu).  Ukoliko se uplata obaveznih doprinosa i predujmova poreza ne izvrši pravovremeno (na dan predaje JOPPD obrasca) ili se pak izvrši pogrešna uplata koja je manja od zaduženja po JOPPD obrascu porezna uprava će na to dugovanje zaračunavati zatezne kamate. Dobra je praksa da odjel za obračun plaća redovno provjerava stanja na “Poreznoj knjigovodstvenoj kartici” i vrši usklađenja.

Poduzetnik će u određenome morati provesti uplatu iznosa zatezne kamate kako bi u cijelosti zatvorio dugovanje za obavezne doprinose i predujmove poreza. Postavlja se pitanje na koji način platiti dugovanja po zateznim kamatama i da li i kako to prikazati u JOPPD obrascu.

  1. Da li se za plaćanje zateznih kamata na obavezne doprinose i predujam poreza i prireza izrađuje JOPPD obrazac?
  2. Koji pozivi na broj odobrenja se koriste prilikom plaćanja zateznih kamata na obavezne doprinose i predujmove poreza i prireza?
  3. Primjer popunjavanja JOPPD obrasca za zatezne kamate na drugi stup MIO
  4. Napomene o popunjavanju
  5. JOPPD i zatezne kamate za drugi stup MIO kada se kamate odnose na period prije 01.01.2014.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja