Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
28.12.2017

Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći (NN 130/17, stupa na snagu 01.01.2018.)

U NN 130/17 objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći LINK

Novi, kontraverzni Zakon je objavljen u NN. U Zakonu se jasno  definira minimalnu plaću kao iznos koji ugovoren za rad u redovnom radnom vremenu (rad po osnovi prekovremenog rada, noćnog rada, rada blagdanom su zarade koje povećavaju iznos ugovorene minimalne plaće). To je i sada bilo jasno korektnim poslodavcima! 

Novi zakon određuje smanjenje osnovice za doprinose na plaće za 50% i to za isplate do iznosa minimalne plaće (radnicima koji imaju ugovorenu minimalnu plaću ili su imali ugovorenu plaću nižu od minimalne u prethodnim periodima).  Zakonske definicije su, po tradiciji, neodređene i nejasne. U javnosti se pojavilo puno prijepora i različitih tumačenja o načinu postupanja po ovim odredbama novog zakona. U nastavku donosimo čisti tekst zakona a uvjete za primjenu 50% umanjenja osnovice za doprinose zajedno sa primjerom  izračuna minimalne plaće i prikaz takvih obračuna u JOPPD obrascu obraditi ćemo u odvojenim tekstovima. Novi Zakon primjenjuje se od 01.01.2018. U praksi će prva primjena biti na obračunu plaće za 01/2018 (koju većina nas obrađuje i isplaćuje u 02/2018. Dakle imamo još vremena … 

POVEZANO: Min.plaća za 2018. godinuObračun minimalne plaće u 2018 JOPPD i min. plaća

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI
Članak 1.
U Zakonu o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13.) članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
(2) U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
(3) Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.
(4) Za radnika kojemu je prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena, utvrđena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun.
(5) Pravo iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje radnik koji je u razdoblju od dvanaest mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imao ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće.
(6) Pravo iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje se do ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće, a ponovno stjecanje prava počinje nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Odredba stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na radnika koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, odnosno ne odnosi se na primitke iz stavka 2. ovoga članka, ostala uvećanja plaće za mjesec dana rada i ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću.«.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Za sve radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, a koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun, i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.
Članak 3.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.
Članak 4.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.