Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.01.2018

Promjena popisa općina/gradova za koje se primjenjuje umanjenje predujma poreza na dohodak za 50% od 01.01.2018. (NN 132/17)

Hrvatska vlada je na sjednici koje je održana 28.12.2017. usvojila “Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti” LINK. Odluka je objavljena u NN 132/17 LINK  i stupa na snagu 01.01.2018. Odluka je važna sa stanovišta izračuna predujma poreza na dohodak kod obračuna plaće jer  sadrži popis jedinica lokalne samouprave.  Za navedene jedinice lokalne samouprave (općine) primjenjuje se 50% umanjenja predujma poreza na dohodak na obračunu plaće! Na kraju teksta donosimo usporednu tablicu stare i nove liste jedinica lokalne samouprave sa prikazom razlika   

Iz uredbe LINK

Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u: – I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Babina Greda, Berek, Biskupija, Brinje, Cetingrad, Cista Provo, Civljane, Crnac, Čađavica, Dežanovac, Donja Motičina, Donja Voća, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Draž, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Ervenik, Glina, Gornji Bogićevci, Gračac, Gradina, Gunja, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Jasenovac, Kapela, Kijevo, Kistanje, Krnjak, Lećevica, Levanjska Varoš, Lokvičići, Lovreć, Lukač, Majur, Markušica, Mikleuš, Negoslavci, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Petlovac, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Proložac, Saborsko, Severin, Sopje, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Suhopolje, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štitar, Tompojevci, Trnava, Trpinja, Udbina, Unešić, Velika Pisanica, Viljevo, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrhovine, Zagvozd, Zažablje, Zrinski Topolovac i Žumberak. Naravno, uz nabrojane jedinice lokalne uprave umanjenje predujma se odnosi i na teritorij Grada Vukovara.

 Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Usporedni prikaz starog i novog popisa jedinica lokalne uprava sa izdvojenim promjenama (nove jedinice lokalne uprave na popisu i jedinice lokalne uprave koje više nisu na popisu


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja