Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.07.2017

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (stupa na snagu 01.09.2017.)

U NN 73/17 objavljen je novi “Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima” LINK Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, broj 32/15 i 97/15). Pravilnik stupa na snagu 01.09.2017. 

Promjene koje donosi novi pravilnik:

Evidencija o radnicima
Evidencija o drugim osobama na radu
Evidencija o radnom vremenu radnika
 

Evidencija o radnicima

Smanjen je broj podataka koje je potrebno voditi. Ukinuta je obaveza vođenja slijedećih podataka u evidenciji o radnicima:

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja