Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.09.2020

Plaćanje troška laboratorijskog ispitivanja na covid 19 radniku je izuzeto iz oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada

U NN 103/2020 od 18.09.2020 objavljen je Pravilnik o dopunama pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona LINK

Novi pravilnik donosi izmjenu prema kojoj se trošak laboratorijskog testiranja na covid 19 koji poslodavac plati za svojeg radnika ne smatra primitkom po osnovi nesamostralnog rada. To znači da poslodavac, koji za svojeg radnika plati testiranje na covid 19, više nije obavezan vrijednost testiranja tretirati kao primitak u naravi. Pravilnik je stupio na snagu 19.09.2020 (prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama).

»Članak 71.zc

(1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada.

VAŽNO !!!

Suprotno tumačenjima (objavljenim na nekim računovodstvenim portalima) koja su navodila da je odredbu moguće primiijeniti retroaktivno,  za testiranja provedena prije stupanja na snagu novog pravilnika, PU je objavila da retroktivna primjena nije moguća: 

Prenosimo sa porezne-uprava.hr LINK

Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje bi se smatralo troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne bi postojala obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka. Ova odredba primjenjuje se od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena.