Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.12.2021

Pravilnik o obliku i sadržaju “Izjave o upućivanju radnika” prema Zakonu o upućivanju radnika u RH (stupa na snagu 01.03.2022)

Pravilnik o obliku i sadržaju “Izjave o upućivanju radnika” NN 144/2021 LINK

Izjavu o upućivanju dužan je podnijeti prije upućivanja radnika svaki poslodavac pružatelj usluga koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj najkasnije prije početka rada, odnosno pružanja usluge u Republici Hrvatskoj. Strana osoba koja obavlja djelatnost osobnim radom (samozaposleni) nije dužna prije početka rada odnosno pružanja usluge u Republici Hrvatskoj podnijeti izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

Povezano: Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni NN 128/2020 LINK