Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.03.2014

Obavijest PU za obveznike doprinosa koji obavljaju samostalnu djelatnost i od te djelatnosti utvrđuju porez na dobit

Prenosimo sa www.porezna-uprava.hr LINK

​Vezano uz nadopunu Obrasca JOPPD odnosno do izmjene verzije XML sheme Obrasca JOPPD i formata sloga tekstualne datoteke JOPPD obrasca, a vezano uz obvezu doprinosa za zapošljavanje obveznicima doprinosa koji obavljaju samostalnu djelatnost, a od te djelatnosti utvrđuju porez na dobit podsjećamo na nužnost ispravaka Obrasca JOPPD ukoliko su podnijeti Obrasci JOPPD  koji se odnose na staž osiguranja za siječanj 2014. i nadalje, a na njima nije prikazana obveza predmetnog doprinosa. Također podsjećamo da ukoliko su osiguranici u razdoblju od 1. siječnja 2014. pa do otvaranja vrste prihoda  8788 uplatili obračunani iznos doprinosa za zapošljavanje za svoje osobno osiguranje na vrstu prihoda 8753 (doprinos za zapošljavanje temeljem radnog odnosa) ili na neki drugi uplatni račun dužni su podnijeti pisani zahtjev za preknjiženje sredstava nadležnoj ispostavi PU uprave prema sjedištu obveznika doprinosa. Ovim putem također Vas izvještavamo da se šifra iz priloga 2. Obrasca JOPPD 0033 (ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi poduzetničke plaće) odnosi samo na obveznike doprinosa koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa se prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit. Ukoliko su i ostali obveznici koristili navedenu šifru također su dužni izvršiti ispravak Obrasca JOPPD u kojem će navesti šifru 0031 ili 0032.
Uputa o postupanju: LINK