Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
07.04.2014

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje se vraća na stopu od 15% (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 41/14)

U NN 41/14. od 31.03.2014. je objavljen “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima LINK. Najvažnija promjena koju donosi novi Zakon je promjena stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Dosadašnja stopa od 13% se mijenja. Nova stopa za plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je 15%. Ova stopa primjenjuje se pri utvrđivanju obaveza doprinosa koje su nastale nakon 31.03.2014. godine.

Za određene slučajeve se stopa od 15% primjenjuje već na isplatama u travnju 2014!

  • Novu stopu doprinosa je potrebno primijeniti  kod izračuna primanja u naravi za 04/2014 koja se provodi do kraja 04/2013 mjeseca
  • Novu stopu doprinosa je potrebno primijeniti ako za obračun oporezivih otpremnina i drugih primitaka koji se isplaćuju uz plaću a koji se ne mogu pripisati određenom razdoblju (JOPPD šifre 0021..0028)
  • Novu stopu doprinosa je potrebno primijeniti za obračun drugog dohotka koji je isplaćen nakon 31.03.2014. osim osim u slučaju kada je između isplatitelja i isplatitelja i primatelja primitka ugovoren datum isplate primitka u radoblju od 1. svibnja 2012. do 31. ožujka 2014. godine

Za obračun plaće novu stopu doprinosa od 15% ćete primjenjivati kod obračuna plaće za 04/2014. godine (isplata u 05/2014)!