Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.05.2019

Za zaposlenog umirovljenika starijeg od 65 godina trošak naknade plaće za vrijeme bolovanja u cijelosti snosi poslodavac kroz svo vrijeme trajanja bolovanja

Od 01.01.2019. proširen je krug umirovljenika koji mogu biti u radnome odnosu uz istovremeno primanje mirovine (do sada je to bilo mogući isključivo za umirovljenike u starosnoj mirovini) LINK. Poslodavci koriste novu mjeru i u većem broju, nego je to bio slučaj do sada, sklapaju ugovore o radu sa umirovljenicima. Poslodavci pri tome nisu svjesni jednog rizika.

Radi se o činjenici da, prema trenutno važećoj zakonskoj regulativi, naknada za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti (bolovanje) u potpunosti i kroz cijelo vrijeme trajanja bolovanja ide na teret poslodavca! U skladu s time poslodavac zaposlenom umirovljeniku, starijem od 65 godina, koji je na bolovanju, mora isplaćivati naknadu za bolovanje kroz CIJELO VRIJEME TRAJANJA BOLOVANJA U BRUTO IZNOSU I NA SVOJ TERET  (nema prelaska obaveze plaćanja naknade na teret HZZO od 43. dana bolovanja). Navedeno vrijedi čak i u slučaju ozljede na radu (koja se za radnike koji nisu umirovljenici plaća na teret HZZO od dana nastanka ozljede). 

Navedena situacija može biti financijski nezgodna za manja poduzeća. Poslodavcima savjetujemo da sa umirovljenicima koji su godinama blizu granice od 65 ili imaju preko 65 godina sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme.