Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.05.2019

Promjena u HRK SCT SEPA platnoj shemi pain 001.001.03 od 01.06.2019. (datoteka sa nalozima za plaćanje)

Banke su započele obavještavati klijente o promjeni u HRC SCT SEPA platnoj shemi. Primjena je od 01.06.2019. Vodite računa o nadolazećoj promjeni i kod Vašeg dobavljača poslovnih aplikacija provjerite da li je osigurana kompatibilnost SEPA datoteka sa promjenama koje idu u primjenu od 01.06.2019.

Promjena Primjena Napomena
Nova xsd shema za pain.001  01.06.2019.  xsd shema objavljena je ovdje LINK
Promjena pravila popunjavanja informacija o vrsti plaćanja  01.06.2019. SCT Uputa za klijente pain.001-3.izmjene LINK


OPIS IZMJENA
(Iz dokumenta  SCT Uputa za klijente pain.001-3):

  • upute – izmjena za popunjavanje Troškove opcije za Ostali (non SEPA) kreditni transfer (brisana opcija DEBT kod nacionalnih i prekograniĉnih kreditnih transfera; dopuna u Opisu)
  • ispravak prikaza koda true, xml taga ustrd
  • naziv šifarnika vrste osobnih primanja
  • referentna dokumentacija – ažurirana verzija dokumenta EPC132-08,
  • promjena obveznosti popunjavanja polja Broj naloga <NbOfTxs> (na razini grupe naloga) i Kontrolni zbroj iznosa <CtrlSum> (na razini zaglavlja i grupe naloga)
  • promjena pravila popunjavanja Informacije o vrsti plaćanja <PmtTpInf>
  • dopuna objašnjenja M/O u “Specifikacija formata poruke pain.001.001.03”