Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.03.2023

Utvrđivanje najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa nakon 1. siječnja 2023. za prethodne godine (Mišljenje SU PU)

 

Broj klase:410-01/22-01/2197
Urudžbeni broj:513-07-21-01-22-1
Zagreb, 30.12.2022
Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa nakon 1. siječnja 2023. za prethodne godine LINK

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22.) propisuje se uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. S obzirom da je do 31. prosinca 2022. službena valuta u Republici Hrvatskoj kuna te da su Naredbama o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za određenu godinu osnovice objavljivane u kunama kada se doprinosi obračunavaju nakon 1. siječnja 2023. za razdoblja do 31. prosinca 2022. godine potrebno je objavljene osnovice u kunama preračunavati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna). 

Jedno od najvažnijih načela u postupku preračunavanja kune u euro je načelo zaštite potrošača propisano člankom 7. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prema kojem zbog preračunavanja propisanih iznosa izračunanih uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz toga Zakona, potrošač, a u ovom slučaju obveznik doprinosa ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden. 

Budući da prilikom preračunavanja najviše godišnje osnovice na način da se objavljeni iznos u kunama preračunava primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR= 7,53450 kuna) u odnosu na način kada se najviša mjesečna osnovica već preračunana u euro pomnoži brojkom 12 dolazi do razlike i od 5 centi, a radi primjene članka 7. Zakona o uvođenju eura, u nastavku se daje pregled najviših godišnjih osnovica preračunanih u eure za razdoblja do 31. prosinca 2022.: 

 

Godina Najviša godišnja osnovica u EUR
2003. 50.742,58
2004.​ 53.274,94
2005. 56.810,64
2006. 59.237,88
2007. 62.735,40
2008. 66.653,39
2009. 71.288,04
2010. 73.734,42
2011. 73.170,60
2012. 74.116,66
2013. 75.177,36
2014. 75.884,52
2015. 75.903,60
2016. 76.801,91
2017. 73.954,20
2018. 76.639,44
2019. 80.729,40
2020. 83.538,92
2021. 87.734,02
2022. 91.135,92

​Podsjećamo, najvišu godišnju osnovicu za pojedinog osiguranika sukladno članku 206. Zakona o doprinosima („Narodne novine“, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) utvrđuje Porezna uprava u postupku godišnjeg obračuna te eventualnog povrata doprinosa plaćenog iznad najviše godišnje osnovice, te poslodavci pri obračunu doprinosa prema plaći i ostalim primicima uz plaću kao i Porezna uprava u postupku nadzora.