Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.03.2023

Pomaknuta je dobna granica do koje osiguranik u radnom odnosu ima pravno na naknadu plaće na teret HZZO za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (65 godina -> 70 godina)

Prema važećem zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju (do 31.03.2023) poslodavac za radnika starijeg od 65 godina u slučaju bolovanja (privremena nesposobnost za rad) mora plaćati naknadu za bolovanje radniku na svoj teret za vrijeme cjelokupnog perioda trajanja bolovanja. Ukoliko radnik stariji od 65 godina završi na bolovanju, naknada za bolovanja nikada ne prelazi na teret HZZO, cijelo vrijeme je isplaćuje poslodavac na svoj teret! To u slučaju težih oboljenja radnika može potrajati godinama. Promjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju NN 33/2023 LINK se ta granica podiže na 70 godina života. Promjena stupa na snagu od 01.04.2023. godine. Smatramo da je i dalje potreban oprez poslodavca kod zapošljavanja osoba starije životne dobi. Za poslodavce je u tome slučaju sigurnija je varijanta zapošljavanja kroz ugovor o radu na određeno vrijeme.  . 

 

STARO

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

NOVO

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 33/2023 LINK

Članak 50.

Osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa.

Članak 24.- Članak 50. mijenja se i glasi:

Osiguranik koji je navršio 70 godina života i 15 godina mirovinskog staža na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa.