Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.11.2023

Primjeri načina obračuna umanjenja osnovice za doprinose kod radnika koji su radili za više poslodavaca u jednom mjesecu

Porezna uprava je objavila primjere načina obračuna umanjenja osnovice za doprinose kod radnika koji su radili za više poslodavaca u jednom mjesecu. Sa stanovišta poslodavca, koji obračunava plaće, to su slijedeće kategorije radnika:

  • radnici koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme kod više poslodavaca
  • radnici koje je poslodavac zaposlio tijekom mjeseca a dio mjeseca do zapošljavanja su bili zaposleni kod drugog poslodaca
  • radnici s kojima poslodavac prekida radni odnos tijekom mjeseca a zaposlili su se kod drugog poslodavca

www.porezna-uprava.hr Umanjenje mjesečne osnovice doprinosa za mirovinsko osiguranje – primjeri načina obračuna LINK