Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.11.2023

Godišnji obračun poreza za 2023. godinu

Godišnji (konačni) obračun poreza na dohodak, uobičajeno se provodi na zadnjoj isplati plaće u godini (to je najćeše na obračunu plaće za 11. mjesec u koja se obračunava i isplaćuje u 12. mjesecu 2023. godine). Ovim putem podsjećamo Vas na ovu zakonsku obavezu isplatitelja (poslodavca) i donosimo parametre za obračun (godišnje granice stopa poreza i prosječne stope prireza) i ostale informacije potrebne za godišnji (konačni) obračun poreza na dohodak.

Stope i granični iznosi za godišnji obračun poreza na dohodak u 2023.

Stopa 20% primjenjuje se za godišnju poreznu osnovicu do 47.780,28 EUR. Stopa 30% primjenjuje se za godišnju poreznu osnovicu od 47780,29 EUR i više. 

 

 OD IZNOSA (EUR) DO IZNOSA (EUR)  STOPA
 0,00    47.780,28  20,00% 
 47.780,29  …   30,00% 

Općine sa promjenom prireza u 2023. godini i pripadne prosječne stope prireza

Pregled općina koje su tijekom 2023. godine  mijenjale stopu prireza te je na godišnjem obračunu poreza potrebno primjeniti prosječnu stopu prireza.

 

 Šifra Naziv grada / općine Stara stopa Stara stopa Nova stopa Nova stopa PROSJEČNA STOPA PRIREZA
 0841  DONJI LAPAC 1 mjesec 0% 11 mjeseci 5% 4,58%
 0337
BRCKOVLJANI 6 mjeseci 3% 6 mjeseci 0% 1,5%

Kalkulator za godišnji obračun poreza i prireza na dohodak

 • GODIŠNJI OBRAČUN POREZA ZA 2023. GODINU
 • Koristiti decimalnu točku za unos lipa (Ispravno = 99.99 Neispravno = 99,99)!
  ISPLAĆENA BRUTO PLAĆA
 • OBRAČUNATI DOPRINOSI IZ PLAĆE
 • GODIŠNJI ODOBNI ODBITAK (olakšica)
 • UPLAĆENI POREZ NA DOHODAK I PRIREZ
 • STOPA PRIREZA %
 • NERAZVIJENA OPĆINA
 • KONAČNI OBRAČUN
 • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!

 

Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza i prireza na JOPPD obrascu

Donosimo link na dva primjera za popunjavanje JOPPD obrasca u slučaju godišnjeg (konačnog) obračuna poreza i prireza na dohodak (koji su objavljeni na stranicama porezne uprave):

JOPPD PRIMJER GODIŠNJEG OBRAČUNA LINK

 

JOPPD PRIMJER GODIŠNJEG OBRAČUNA ZBOG RAZLIČITOG POREZNOG OPTEREĆENJA TIJEKOM GODINE LINK

Napomene o popunjavanju:

 • Razlika poreza i prireza se po godišnjem obračunu se na B stranici iskazuje kroz 1 dodatni redak (uz retke od plaće na kojoj se radi konačni obračun)
 • Koristi se oznaka stjecatelja: 0001 i oznaka primitka: 0406
 • U B 10. se upisuje 0 a u B 10.1. i 10.2. početni i završni datum godine na koju se odnosi konačnu obračun
 • U B 11.B 13.3 se upisuje 0
 • U B.13.4 i B 13.5 upisuje se razlika osobnog odbitka i osnovice po godišnjem obračunu (ako razlika postoji)
  • Ova dva podatka će u praksi imati vrijednost kod radnika koji su bili na rodiljnom ili roditeljskom dopustu ili su imali pogrešno primijenjene osobne odbitke.
  • U slučaju neravnomjerne raspodjele poreznog opterećenja ova dva podatka će biti nula
  • PRIMJER 1 LINK
  • PRIMJER 2 LINK
 • U B 14.1. se upisuje razlika poreza po godišnjem obračunu (pozitivno ako radnik ima obavezu, negativno ako ima povrat)
 • U B 14.2. se upisuje razlika prireza po godišnjem obračunu (pozitivno ako radnik ima obavezu, negativno ako ima povrat)
 • U B 16.1. se upisuje način isplate
 • B 16.2. se upisuje iznos za isplatu (ako radnik ima povrat)
 • U B17. se upisuje 0