Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
02.01.2017

Primanja u naravi od 01.01.2017. Period dospijeća doprinosa, poreza i prireza za primanja u naravi se pomiče!

Jedna dobro došla zakonska promjena 🙂

Do 31.12.2016. primanje u naravi trebalo je obračunati i na njega platiti doprinose i poreze do kraja mjeseca u kojem je radnik konzumirao to primanje. To je u praksi, u slučaju faktura za leasing vozila koje radnik koristi u službene i privatne svrhe, bilo nepraktično u poduzećima u kojima je isplata plaće na početku mjeseca a fakture još nisu bile dostavljene od strane leasing kuće. U takvim slučajevima trebalo je nakon isplate plaće a prije kraja mjeseca raditi još jedan obračun za primanje u naravi (kada se prikupe sve fakture za leasing vozila za taj mjesec). Promjenom zakona rok za obračun i plaćanje doprinosa, poreza i prireza za primanja u naravi pomiče se do 15. u mjesecu iza mjeseca u kojem je primanje u naravi nastalo. 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 115/2016) LINK

Članak 6.
U članku 24. stavku 3. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno«.

U praksi za sve nas koji smo to pravilno odrađivali to znači da ćemo u prvome mjesecu preskočiti obračun primanja u naravi i to raditi u drugome mjesecu. Dobro došla posljedica ove promjene je to da primanje u naravi možemo odraditi unutar plaće pa nema potrebe za još jednim obračunom u mjesecu!