Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
04.01.2017

Pravilnici za poreznu reformu 01.01.2017 (objavljeni u NN 1/2017)

U NN 1/2017 objavljeni su Pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika za Zakone koji su se mijenjali u sklopu porezne reforme 01.01.2017. 

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost LINK
 • Pravilnik o porezu na dohodak LINK
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit LINK
 • Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina LINK
 • Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama LINK
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza LINK
 • Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti LINK
 • Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave LINK
 • Pravilnik o priređivanju zabavnih igara LINK
 • Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre LINK
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila LINK
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela europske unije te međunarodne organizacije LINK
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju LINK
 • Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. Stavka 4. Zakona o lokalnim porezima LINK
 • Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave LINK