Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
25.02.2021

Povrat poreza za mlade do 30 godina. Da li fizička osoba ili poslodavac moraju poduzeti određene korake radi povrata 100% odnosno 50% poreza na dohodak?

Tragom, zadnjih dana, učestalih upita da li fizička osoba starosti do 25. odnosno starosti do 30. godina ili njegov poslodavac moraju poduzeti određene korake kako bi fizička osoba ostvarila pravo na povrat 100% odnosno 50% uplaćenih predujmova poreza na dohodak odgovaramo:

Od 01.01.2020. stupile su na snagu izmjene “Zakona o porezu na dohodak” kojima se osobe koja plaćaju porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća) do 25. godina starosti oslobađaju poreza na dohodak u 100% iznosu  a osobe od 26. do 30. godina u 50% iznosu. Tijekom cijele 2020. godine poslodavci su na obračunima plaća za tu kategoriju radnika bili dužni obračunavali predujmove poreza na dohodak i prireza u punom iznosu te ih uplaćivati u državni proračun. U 2021. godini gore navedene kategorije osoba starosti do 25. odnosno do 30. godina imaju pravo na povrat 100% odnosno 50% predujmova poreza na dohodak koju su tijekom 2020. godine obračunati i uplaćeni u njihovo ime po osnovi nesamostalnog rada.  

Za osobe do 30 godina, za koje je porez na dohodak uplaćivan po osnovi nesamostalnog rada (plaća) porezna uprava će obračun i povrat poreza odraditi po službenoj dužnosti te niti osoba, niti poslodavac ne moraju podzimati nikakve korake.