Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.02.2021

Isplata potpore članu uže obitelji preminulog radnika

U praksi se, na sreću, rijetko susrećemo sa slučajem smrti radnika koji je u radnom odnosu kod poslodavca. Kada se dogodi ta nemila situacija uobičajeno se postavlja pitanje može li poslodavac i na koji način isplatiti pomoć obitelji preminulog radnika. 

U slučaju smrti radnika, poslodavac može jednom članu uže obitelji (bračni drug, dijete, roditelj) isplatiti neoporezivu potporu do iznosa od 7.500 KN.

Potpora se može isplatiti u gotovini ili na tekući račun člana uže obitelji preminulog radnika.

Ovaj primitak isplatitelj (poslodavac) mora iskazati na JOPPD obrascu na ime člana uže obitelji kojem je isplaćena potpora. Pri tome se kod popunjavanja obrasca koristi šifra neoporezivog primitka “20″ Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika koja se inače koristi i u slučajevema kada poslodavac isplačuje potporu radniku zbog smrti člana uže obitelji. Kao i kod drugih vanrednih isplata koje nisu predviđene u pravilniku o radu ili kolektivnom ugovoru dobra je praksa da poslodavac tu isplatu poprati odgovarjućom odlukom. Primjer popunjavanja JOPPD Obrasca:

Stranica A. 

Iznos isplaćenog neoporezivog iznosa u VII. Isplaćeni neoporezivi primitci

Stranica B. 

 
Oznaka izvješća 21001
1. Redni broj 1
2. Šifra općine/grada prebivališta/boravišta 1333
3. Šifra općine/grada rada 1333
4. OIB stjecatelja/osiguranika OIB  PRIMATELJA
5. Ime i prezime stjecatelja/osiguranika PRIMATELJ
6.1. Oznaka stjecatelja/osiguranika 0000
6.2. Oznaka primitka/obveze doprinosa 0000
7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem 0
7.2. Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 0
8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u obveznom osig. po istoj osnovi 0
9. Oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena 0
10. Sati rada 0
10.0. Neodrađeni sati rada 0
10.1. Razdoblje obračuna od 1. DAN MJ. ISPLATE
10.2. Razdoblje obračuna do ZADNJI DAN MJ. ISPLATE
11. Iznos primitka oporezivi 0
12. Osnovica za obračun doprinosa 0
12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje 0
12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje II. Stup 0
12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 0
12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0
12.5. Doprinos za zapošljavanje 0
12.6. Dodatni doprinos za MO za staž osiguranja sa povećanim trajanjem 0
12.7. Dodatni doprinos za MO za staž osiguranja sa povećanim trajanjem II stup 0
12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 0
12.9. Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom 0
13.1. Izdatak 0
13.2. Izdatak- uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje za mirovinsko osiguranje 0
13.3. Dohodak 0
13.4. Osobni odbitak 0
13.5. Porezna osnovica 0
14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak 0
14.2. Iznos obračunanog prireza na dohodak 0
15.1. Oznaka neoporezivog primitka 20
15.2. Iznos neoporezivog primitka 7.500,00
16.1. Oznaka načina isplate 4
16.2. Iznos za isplatu 7.500,00
17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća) 0