Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.01.2020

Povećan je dozvoljeni neoporezivi godišnji iznos za isplatu Prigodne nagrade u 2020. (božićnica, naknada za GO i slično)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak LINK

Članak 5. 

U članku 7. stavku 2. riječi: »točaka 9. i 13.« zamjenjuju se riječima: »točaka 9., 13. i 24.«. R.br. 5. mijenja se i glasi:

5. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) 1,2 3.000,00