Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.01.2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/20 primjena od 03.01.2020.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/20 primjena od 03.01.2020.) LINK