Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.01.2020

Nova JOPPD šifra neoporezivog primitka za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja. Maksimalni iznos koji se za radnika može, neoporezivo, uplatiti tijekom godine je 2.500 KN

Od 01.01.2020 se na premije dodatnog/dopunskog  zdravstvenog osiguranja radnika, koje poslodavac uplaćuje u ime radnika, ne plaća porez na dohodak (više LINK). Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/20) LINK propisuje godišnji iznos do kojeg je dozvoljeno neoporezivo uplaćivati premije zdravstvenog osiguranja: 

Članak 5.

Iza R.br. 37. dodaje se R.br. 38. koji glasi:

38. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije 1,2 do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem

VAŽNO !!!

Do sada su poslodavci koji su u ime radnika uplaćivali premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iznos premije tretirali kao primanje u naravi i kroz obračun plaće neto iznos premije “dizali” neto na bruto obračunom u bruto iznos. Od 01.01.2020 to nije potrebno!  Naravno, uplatu premija je potrebno podkrijepiti odgovarajućom odlukom poslodavca. 

Uplate premija u ime radnika se prijavljuju u JOPPD obrascu sa šifrom neoporezivog primitka 71 !!!

 
 71  Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa