Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.06.2020

Potpora za skraćivanje radnog vremena

Provedbeni dokument mjere HZZ za “Potpore za skračivanje radnog vremena” LINK
Pravilnik o ozmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak LINK 
Evidencija radnog vremena LINK
Obračun plaće LINK
Izračun iznosa prava na potporu LINK
Prikaz u JOPPD obrascu, primjer JOPPD obrasca LINK

Provedbeni dokument mjere HZZ za “Potpore za skračivanje radnog vremena”

Provedbeni dokument za mjeru HZZ “Potpora za skraćivanje radnog vremena” možete preuzeti sa mjere.hr LINK U dokumentu se nalazi popis potrebne dokumentacija i kriterija koje mora zadovoljiti tražitelj potpore: Potpora-za-očuvanje-radnih-mjesta-Skraćivanje-radnog-vremena-29.06.2020

Ukratko: 

  • Zahtjevi će se zaprimati od 01.07.2020.
  • Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se isključivo putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr.
  • Trajanje mjere: od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. 
  • Dodjeljuje se do 2.000 KN po radniku
   • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.
   • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
   • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
   • Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena.
   • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku
   • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
   • Očekuje se nova šifra u JOOPD obrascu kroz koju će se prikazivati isplata potpore radnicima,

Evidencija radnog vremena 

Primatelji potpore za skraćivanje radnog vremena u evidenciji radnog vremena moraju evidentirati sate u kojima radnik nije radio zbog skraćivanja radnoh vremena a koje je posljedica smanjenog opsega posla kao posljedice COVID-19 pandemije. To bi trebala biti kolona u koju bi se upisivali sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, (iz “Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima). 

Obračun plaće

Radnik za kojeg poslodavac koristi mjeru “Potpora za skraćenje radnog vremena” ima pravo na ugovorenu plaću. Poslodavac za tog radnika obračunava plaću na način na koji je to do sada radio. Činjenica da poslodavac za radnika prima potporu za skraćenje radnog vremena ništa ne mijenja u samom mehanizmu obračuna plaće za tog radnika !!! Specifičnost je, da kod tog radnika u mjesečnom fondu radnih sati nemamo samo redovan rad te da uz eventualne ostale vrste rada i odsutnosti (bolovanja, godišnji odmori, …) postoje i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. Ova sate će poslodavac obračunati na način na koji ih je i do sada obračunavao a uzevši u obzir aktualne uvjete iz “Kolektivnog ugovora” (ako ga je poslodavac obavezan primjenjivati), “Pravilnik o radu”, “Ugovor o radu” odnosno “Zakona o radu”. Skrećemo pri tome pažnju da se za kategoriju zastoja/prekida rada ne isplaćuje plaća nego naknada te da je u praksi čest slučaj da se takvi sati ne računaju sa vrijednošću satnice koja proizlazi iz mjeseca za koji se radi obračun plaće već sa prosjekom plaće iz određenog prethodnog perioda. Dakle, ako ste primatlje potpore, osigurajte u evidenciji radnog vremena podatak o satima zastoja/prekida rada i radniku obračunajte plaću na način na koji to i inače radite. Činjenica da ste primatlje potpore za skraćenje radnog mjesta nema utjeca na izračun plaće radnika!

Izračun iznosa prava na potporu 

Još jednom napominjemo činjenicu da je potrebno razdvojiti obračun plaće od samo izračuna iznosa prava na potporu! Obračun plaće nije povezan sa samim izračunom iznosa prava na potporu (osim u činjanici da su nam je kod izračuna prava na potporu neophodan podatak o iznosu ugovorene plaće radnika i podatak o broju sati zastoja/prekida rada)! Ovaj dio potreban Vam je kako biste izračunali iznos potpore na koji imate pravo i kako biste u posebnom retku JOPPD obrasca iskazali taj podatak sa pripadnim iznosima doprinosa.  

  • Maksimalni mjesečni iznos potpore je 2.000 KN neto odnosno 2.500 KN bruto.
  • Maksimalni iznos potpore je za radnike čija ugovorena plaća je viša ili jednaka 5.000 KN bruto i u slučaju kada su pola ili više od fonda mjesečnih sati imali zastoj u radu
  • Za radnike koji imaju ugovorenu bruto plaću manju od 5.000 KN za izračun iznosa potpore uzima se iznos ugovorene plaće

U nastavku slijedi primjer za 3 radnika. Jedna ima ugovorenu minimalnu plaću, jedan 5000 KN bruto a jedan iznad 5.000 KN bruto. U primjeru su prikazani evidentirani sati radnog vremena, izračun plaća i izračun iznosa potpore za skraćivanje radnog vremena.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja