Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.06.2020

Potpora za skraćivanje radnog vremena

Provedbeni dokument za mjeru HZZ “Potpora za skraćivanje radnog vremena” možete preuzeti sa mjere.hr LINK U dokumentu se nalazi popis potrebne dokumentacija i kriterija koje mora zadovoljiti tražitelj potpore.   

Potpora-za-očuvanje-radnih-mjesta-Skraćivanje-radnog-vremena-29.06.2020

Ukratko: 

 • Zahtjevi će se zaprimati od 01.07.2020.
 • Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se isključivo putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr.
 • Trajanje mjere: od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. 
 • Dodjeljuje se do 2.000 KN po radniku
  • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.
  • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
  • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
  • Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena.
  • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku
  • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
  • Očekuje se nova šifra u JOOPD obrascu kroz koju će se prikazivati isplata potpore radnicima,

Sredinom slijedećeg tjedna objaviti ćemo konkretne informacije o načinu obračuna plaće za radnike za koje će poslodavac primati potporu i prikazu istih u JOPPD obrascu, … 

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)

= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

>>> PRETPLATA <<<