Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.04.2020

Podsjetnik o potrebi dostave dokaza o isplati plaće-dopune dokumentacije za primatelje potpore za očuvanje radnih mjesta od HZZ)

Primatelji potpore moraju do propisanog roka LINK dostaviti dokaz o isplati plaće za 3. mjesec 2020 te prema potrebi dopuniti dokumentaciju. Dokumentaciju je potrebno dopuniti sa stanovišta promjena u radno pravnom statusu radnika koje su nastupile (prestanci/počeci bolovanja/komplikacija/rodiljnih/roditeljskih na teret HZZO,

Dopuna dokumentacije / dostava dokaza odrađuje u aplikaciji HZZO, ovdje LINK. Ako ste zahtjev za mjeru potpore predavali putem e-maila vjerojatno nemate korisnički pristup aplikaciji. Isti možete putem opcije “REGISTRIRAJ SE”.  Nakon prijave potrebno je odabrati način na koji ste poslali zahtjev za potporu (poštom, fizički ili mail / web aplikacijom) i slijediti upute s ekrana. 

Kada dođete do predmeta u “Dopuni zahtjeva za Ožujak” je traženi podatak “Dokaz o isplati plaća za radnike za koje ste dobili potporu”. Tu je potrebno upisati identifikator JOPPD obrazaca putem kojeg je na e-porezna poslana plaća za 03/2020 u uniejti radnike kojima je isplaćena potpora ili uvesti excel sa popisom.