Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.04.2023

Petak 07.04.2023 je neradni dan za međubankovne transakcije u EUR !!!

Ako ste planirali isplatu plaća 07.04.2023 pomaknite datum isplate plaća ili na 06.04.2023 (četvrtak) ili na 11.04.2023. utorak!