Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.07.2020

Odgođeni doprinosi i porezi koji se odnose na plaću za 03/2020 dospijevaju na naplatu u 7. mjesecu

Odgođeni doprinosi i porezi koji se odnose na plaću za 03/2020 a koja je isplaćena tijekom 4. mjeseca 2020. godine dospijevaju na naplatu u 7. mjesecu 2020. Pri tome je datum dospijeća, prethodno odgođenih, doprinosa i poreza u 7. mjesecu jednak danu isplate plaće u 4. mjesecu. Npr. ako je plaća za 03/2020 isplaćena 05.04.2020. odgođeni doprinosi dospijevaju na naplatu 05.07.2020.

Poslodavcima, koji su koristili mjere HZZ za očuvanje radnih mjesta je PU po službenoj dužnosti otpisala (ili je trebala otpisati) dio zaduženih doprinosa. Sčijedom toga njima dospijeva na plaćanje iznos poreza i prireza koji je zadužen po JOPPD obrascu i iznos doprinosa koji je zadužen po JOPPD obrascu a umanjen za otpis koji je provela PU.