Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.05.2020

Ovrhe na plaći za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti zbog koronavirusa (COVID-19)

Zamrznuta je provedba većine ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti !!!

U NN 53/20 objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti LINK. Zakon propisuje zastajanje sa ovršnim postupcima za vrijeme posebnih okolnosti. Uvodi se zastoj u provedbi ovrha na plaći za većinu ovrha! Trajanje posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona utvrđuje se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu.Zakon stupa na snagu 01.05.2020. te to znači da se u periodu isplate od 01.05.2020. do 31.07.2020 (obračuni plaća za 4., 5. i 6. mjesec 2020) ne provodi večina ovrha na plaći !!!

Provedba ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Članak 4.

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastat će s provedbom ovrhe na plaćiodnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

(3) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zaprimat će nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, osim ako se radi o provedbi ovrhe sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja prenijet će zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju.

Zamrznute su ovrhe nad novčanim sredstvima koje provodi FINA!

U NN 47/20 objavljen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima LINK 

Dopunom zakona zamrzavaju se ovrhe nad novčanim sredstvima (OVRHE KOJE PROVODI FINA) na tri mjeseca uz mogućnost produženja za još tri mjeseca (osim ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene). Zakon stupa na snagu 18.04.2020.