Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.05.2020

Zamrznuta je provedba većine ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (za isplate od 01.05.2020 do 31.07.2020)

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)

= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

>>> PRETPLATA <<<

 

U NN 53/20 objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti LINK. Zakonom propisuje se zastajanje sa ovršnim postupcima za vrijeme posebnih okolnosti.

Zastoj u provedbi ovrha na plaći većine za većinu ovrha! 

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastat će s provedbom ovrhe na plaćiodnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

Za koje ovrhe nije propisan zastoj?

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju:

  • ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeće
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine
  • ko se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Koji je period trajanja posebnih okolnosti?

Trajanje posebnih okolnosti utvrđuje se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu.

Zakon stupa na snagu 01.05. To znači da se u periodu isplate od 01.05.2020. do 31.07.2020 (obračuni plaća za 4., 5. i 6. mjesec 2020) ne provode ovrhe na plaći!

Da li je isplatu plaće potrebno razdvajati na dio plaće koji se uplaćuje na redovan račun i dio plaće koji se upaćuje na redovan račun?

Zakon to ne propisuje!  Poslodavcima, isplatiteljima plaća je vjerojatno jednostavnije ostaviti aktivan dosadašnji princip raspodjele plaće na dio koji se uplaćuje na zaštićeni račun i dio koji se uplaćuje na redovn račun. Na taj način će po isteku zastoja biti u potpunosti operabilni za daljne uplate zaštićenih iznosa plaća na zaštićene račune. Budući da je stopirana i ovrha na novčanim sredstvima koju provodi FINA te su po tome Zakonu odblokirani računi fizičkih osoba ne vidim štetu u tome da se cijela plaća uplati na redovan račun ili zaštićeni račun radnika. U svakome slučaju, budući da je Zakon objavljen u NN jučer i nema službenih stajališta na tu temu potrebno je pratiti situaciju, …  

Napomena

U procesu je potrebno razlikovati ovrhe od obustava na plaći. Obustave iz plaća koje nisu ovrhe (članarine sindikata, obustave po administrativnim zabranama na koje je radnik pristao a koje nemaju vezani ovršni dokument ili interne obustave na koje je radnik pristao) se mogu provoditi na plaći.

PRIOPĆENJE U MINISTARSTVA PRAVOSUĐA OD 05.05. KOJE JE 07.05.2020. OBRISANO SA NJIHOVIH STRANICA LINK

 • U vezi s odredbama Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

  Povodom učestalih upita smije li isplatitelj stalnih novčanih primanja, odnosno poslodavac, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nastaviti s ustezanjem rata kredita na plaći odnosno stalnom novčanom primanju zaposlenika temeljem odredbe članka 202. Ovršnog zakona, Ministarstvo pravosuđa ističe sljedeće:
   
  Poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (članak 4. stavak. 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti).
   
  Navedeni izuzetak od zastoja ovrhe znači da poslodavac nastavlja i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sa zapljenom plaće radnika, odnosno, drugog stalnog novčanog primanja, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe ako se zapljena provodi dobrovoljno na temelju privatne isprave iz članka 202. Ovršnog zakona.