Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.12.2021

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu (101,73 KN)

NN 130/21 LINK

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2022. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 101,73 kuna.

Prva primjena kod obračuna za 01/2022 akoji se uobičajeno isplaćuje u 02/22.