Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.11.2021

Mjesečna osnovica za doprinose za “direktore” (članove uprave trgovačkog društva) za 2022. godinu 6.199,05 KN (NN 127/21)

MJESEČNA OSNOVICA ZA ČLANOVE UPRAVE TRG.DRUŠTVA  za plaćanje doprinosa za 2022. godinu iznosi  6.199,05 KNLINK
(Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu NN 127/21)

Članak 19.

(1) Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.199,05 kuna.

Primjenjuje se na obračunu plaća za 2022. godinu (prva primjena na plaći za 1. mjesec 2022. godine, koja se uobičajeno isplaćuje u 02/2022). 

Standardno, pretplatnicima ćemo, krajem 1. mjeseca 2022.,  poslati podsjetnik na obavezu primjene svih novih osnovica koje vrijede od 01.01.2022.