Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.03.2020

Obračun plaće za vrijeme primanja 3.250 KN po radniku kroz “Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19)”

Obrađujemo postupak poslodavca (isplatitelja plaće) pri obračunu i isplati plaće za mjesec u kojem je isplata dijela plaće pokrivena HZZ potporom za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19).  Činjenica da poslodavac prima ovu potporu  ne mijenja dosadašnja postupanja pri obračunu plaća. 

  • Poslodavac radniku obračunava i isplaćuje plaća u iznosu koji radnik ima ugovoren s poslodavcem. To obično određuje ugovor o radu, pravilnik o radu ili kolektivni ugovor. Dakle obračunava se i isplaćuje plaća u iznosima kao i do ove krize, naravno uzevši u obzir evidentirane vrste sati rada. 
  • Primanje potpore za očuvanje radnih mjesta od HZZ nije uvjetovano zabranom aneksa ugovora o radu koje je poslodavac proveo ili koje će poslodavac provesti kako bi, u ovim kriznim vremenima, masu plaća sveo na održivu razinu. Poslodavac koji je zbog ove krize zapao teškoće može s radnikom kroz anex ugovoriti novi, manji iznos plaće. Pri tome je potrebno paziti da to ne smije biti manje od propisane minimalne plaće 4.062,51 KN (upravo je 3.250 KN potpore neto iznos koji proizlazi iz minimalne bruto plaće). Poslodavcima koji su obaveznici primjene kolektivnih ugovorima je takva promjena u kratkom vremenskom roku nemoguća. 
  • Obračunata plaća se isplaćuje radnicima uz zaduženje (JOPPD) i plaćanje obaveza doprinosa i poreza (ako nije zatražena odgoda plaćanja istih). 
  • Najavljeno je kako će HZZ poslodavcima isplaćivati sredstva do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Slijedom toga poslodavci koji su uobičajeno plaću isplaćivali prije tog datuma, a sada neće biti u mogućnosti isplatiti plaću prije primanja ovih sredstava, bi trebali radnicima najaviti pomak datuma isplate plaće 
  • Odgoda plaćanja doprinosa i poreza je obrađena ovdje LINK