Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.03.2020

Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta (ZOPRM-1) i popratna dokumentacija

O mjeri LINK

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

  • Obrazac zahtjev – potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) LINK
  • Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19) LINK
  • Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID – 19) LINK
  • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID – 19) LINK

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

  • dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

  • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
  • Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblj u za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109. i sl

Zahtjev se predaje on line LINK, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca ADRESAR