Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.09.2019

Izjava radnika o primljenim neoporezivim potporama, primicima i nagradama

Izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak NN 80/2019 LINK za poslodavce je uvedena mogućnost isplate novih kategorija neoporezivih naknada troškova i potpora. Dio naknada ima propisan limit isplate na razini godine isplate. Zbog toga poslodavci, koji isplaćuju nove kategorije neoporezivih naknada moraju voditi evidenciju i paziti da ne prekorače propisane iznose! Dijelom će im u tome pomoći kontrole ugrađene u proveru i obradu JOPPD obrasca koje će rezultirati restriktivnim pogreškama ukoliko se radniku iskazuje iznos isplate neoporezive naknade/primitka unutar godine iznad propisanih iznosa. Međutim to je već završna faza u procesu obračuna/isplate plaće i bolja je praksa, interno, na kvalitetan način pratiti isplate neoporezivih naknada koje imaju limite na godišnjoj razini. 

Poseban problem je kod radnika koje poslodavac zapošljava tijekom godine. U tome slučaju poslodavac nema uvid u isplaćene iznose pojedinih neoporezivih naknada u periodu kada radnik nije bio njegov zaposlenik. Porezna uprava je najavila da će u slijedećoj godini biti implementirana funkcionalnost na sustavu e-porezna putem koje će poslodavac za svoje radnike moći vidjeti kumulatvine iznose isplaćenih neoporezivih primitaka u godini. Što do tada? 


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE 1 GODINA (365 DANA)   = 250 KN
(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja