Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.11.2022

Godišnji obračun poreza na dohodak za 2022. godinu

Godišnji (konačni) obračun poreza na dohodak, uobičajeno se provodi na zadnjoj isplati plaće u godini (to je najćeše na obračunu plaće za 11. mjesec u koja se obračunava i isplaćuje u 12. mjesecu 2022. godine). Ovim putem podsjećamo Vas na ovu zakonsku obavezu isplatitelja (poslodavca) i donosimo parametre za obračun (godišnje granice stopa poreza i prosječne stope prireza) i ostale informacije potrebne za godišnji (konačni) obračun poreza na dohodak.

Stope i granični iznosi za godišnji obračun poreza na dohodak u 2022.

Stope poreza i granični iznosi za godišnji obračun poreza na dohodak su isti kao što su bili za 2021. godinu. Stopa 20% primjenjuje se za godišnju poreznu osnovicu do 360.000 KN godišnje a stopa 30% primjenjuje se za godišnju poreznu osnovicu iznad 360.000 KN. 

 

OD IZNOSA DO IZNOSA STOPA
0,00  360.000,00  20,00% 
360.000,01  …  30,00% 

 

Općine sa promjenom prireza u 2022. godini i pripadne prosječne stope prireza

Sve promjene prireza u 2022. godini su stupile na snagu 01.01.2022 godine. Kasnije tijekom godine nije bilo promjena prireza u općinama i gradovima, Iz toga razloga nema prosječnih stopa koje bi se morale primjenjivati!

 

Kalkulator za godišnji obračun poreza i prireza na dohodak

 • GODIŠNJI OBRAČUN POREZA ZA 2022. GODINU
 • Koristiti decimalnu točku za unos lipa (Ispravno = 99.99 Neispravno = 99,99)!
  ISPLAĆENA BRUTO PLAĆA
 • OBRAČUNATI DOPRINOSI IZ PLAĆE
 • GODIŠNJI ODOBNI ODBITAK (olakšica)
 • UPLAĆENI POREZ NA DOHODAK I PRIREZ
 • STOPA PRIREZA %
 • NERAZVIJENA OPĆINA
 • KONAČNI OBRAČUN
 • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!

 

Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza i prireza na JOPPD obrascu

Donosimo link na dva primjera za popunjavanje JOPPD obrasca u slučaju godišnjeg (konačnog) obračuna poreza i prireza na dohodak (koji su objavljeni na stranicama porezne uprave):

JOPPD PRIMJER GODIŠNJEG OBRAČUNA LINK

 

JOPPD PRIMJER GODIŠNJEG OBRAČUNA ZBOG RAZLIČITOG POREZNOG OPTEREĆENJA TIJEKOM GODINE LINK

Napomene o popunjavanju:

 • Razlika poreza i prireza se po godišnjem obračunu se na B stranici iskazuje kroz 1 dodatni redak (uz retke od plaće na kojoj se radi konačni obračun)
 • Koristi se oznaka stjecatelja: 0001 i oznaka primitka: 0406
 • U B 10. se upisuje 0 a u B 10.1. i 10.2. početni i završni datum godine na koju se odnosi konačnu obračun
 • U B 11.B 13.3 se upisuje 0
 • U B.13.4 i B 13.5 upisuje se razlika osobnog odbitka i osnovice po godišnjem obračunu (ako razlika postoji)
  • Ova dva podatka će u praksi imati vrijednost kod radnika koji su bili na rodiljnom ili roditeljskom dopustu ili su imali pogrešno primijenjene osobne odbitke.
  • U slučaju neravnomjerne raspodjele poreznog opterećenja ova dva podatka će biti nula
  • PRIMJER 1 LINK
  • PRIMJER 2 LINK
 • U B 14.1. se upisuje razlika poreza po godišnjem obračunu (pozitivno ako radnik ima obavezu, negativno ako ima povrat)
 • U B 14.2. se upisuje razlika prireza po godišnjem obračunu (pozitivno ako radnik ima obavezu, negativno ako ima povrat)
 • U B 16.1. se upisuje način isplate
 • B 16.2. se upisuje iznos za isplatu (ako radnik ima povrat)
 • U B17. se upisuje 0