Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
10.11.2022

Tumačenje/Odluka Sindikata graditeljstva i Udruge poslodavaca graditeljstva o Tarifnim stavovima, grupa XI. KU (propisana plaća od 15.000 HRK bruto za člana uprave, direktora, vlasnika obrta i druge osobe ovl. za zastupanje)

Nedavno “Proširenje primjene Kolektivnog ugovora o  izmjenama  i dopunama KU za graditeljstvo” od 01.11.2022 LINK neugodno je iznenadilo mikro poduzetnike kojima je djelatnost u okviru grupe F NKD-a.  U tarifnim stavovima u grupi složenosti poslova XI. zadano je da je za člana Uprave, direktora, vlasnika obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta minimalna plaća 15.000 HRK bruto. To je veliki teret za mikro poduzetnike i direktna je prijetnja njihovom poslovnom opstanku.

Uvidjevši da neselektivno proširenje primjene KU ugrožava mikro poduzetnike Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva donijeli su “Odluku /tumačenje odredbi članka 5. i 39. Tarifni stavovi grupa XI. Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (NN broj 115/15, 26/18,93/20, 104/20,93/22, 94/22 i 115/22, dalje: Kolektivni ugovor za graditeljstvo ili KUG )”. Ovu Odluku/tumačenje možete preuzeti ovdje LINK

Iz Odluke/tumačenja prenosimo:

Ako nisu ispunjeni gore navedeni uvjeti, samo činjenica upisa u sudski registar osobe kao člana uprave ili direktora, prema posebnim propisima ne predstavlja obavezu primjene osnovne mjesečne plaće prema XI. grupi složenosti poslova prema Tarifnim stavovima iz KUG-a. Ako je (u pravilu za mikro poduzetnika) u sudski registar upisana kao član uprave ili direktor osoba koja prema ugovoru o radu obavlja druge kvalificirane poslove iz djelatnosti u području građevinarstva koji su razvrstani i vrednovani u tarifnom dijelu KUG-a do X grupe složenosti, poslodavac je dužan obračunavati i isplaćivati plaću za tu osobu, kao i za sve ostale radnike kod poslodavca, najmanje u iznosu pripadajuće grupe složenosti za poslove za koje su kvalificirani i koje obavljaju. Napominjemo da KUG-om nije ugovoren i utvrđen prihod trgovačkog društva kao uvjet za obračun i isplatu osnovne plaće za XI. grupa Tarifnih stavova. Vezano za primjenu KUG-a na vlasnike obrta, napominjemo da su sa 5. izmjenama i dopunama KUG-a od 15.09.2022. godine(NN broj115) vlasnici – obrtnici isključeni iz primjene Xl. grupe Tarifnih stavova KUG-a, dok se KUG primjenjuje na njihove zaposlenike koji obavljaju poslove razvrstane i vrednovane u tarifnom dijelu KUG-a do X grupe složenosti.

Slijedom navedenog ispada da je rješenje da zaposleni član uprave, direktor, odgovorna osoba ima ugovor o radu u kojem su definirani poslovi za koje je kvalificiran i koje obavlja a koji su iz neke “niže” grupe tarifnih stavova te da ima minimalmo ugovorenu plaću u skladu s time. Nevezano za tumačenje primjene tarifnog stavka XI. za ostale zaposlene radnike je potrebno poštivati tarifne stavke te prema složenosti poslova ugovoriti bruto plaće koji nisu niže od zadanog iznosa. 

POVEZANO: Kolektivno ugovaranje: Da izbjegnu menadžerski minimalac građevinari članove uprave zapošljavaju kao – zidare (Marija Zuber) LINK