Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.11.2019

Godišnji obračun poreza na dohodak za 2019. godinu

Uobičajeno se godišnji obračun poreza na dohodak provodi na zadnjoj isplati plaće u godini (isplata plaće za 11. mjesec u 12. mjesecu 2019. godine). Ovim putem podsjećamo Vas na ovu zakonsku obavezu, donosimo parametre za obračun (godišnje granice stopa poreza i prosječne stope prireza) i ostale informacije potrebne za godišnji (konačni) obračun poreza na dohodak.

 

Stope i granični iznosi za godišnji obračun poreza na dohodak u 2019.

U 2019. godini promijenjena je granica za primjenu stopa poreza na dohodak. Stopa 24% primjenjuje se za poreznu osnovicu do 360.000 KN godišnje (do 30.000 KN mjesečno. Stopa 36% primjenjuje se za poreznu osnovicu iznad 360.000 KN godišnje (iznad 30.000 KN mjesečno). Godišnji obračun poreza na dohodak potrebno je provesti sa slijedećim granicama i stopama poreznih razreda: 

OD IZNOSA DO IZNOSA STOPA
0,00  360.000,00  24,00% 
360.000,01  …  36,00% 

 

Općine sa promjenom prireza u 2019. godini i pripadne prosječne stope prireza

Za radnike koji prebivaju u općinama/gradovima u kojima je tijekom godine došlo do promjene stope prireza, za godišnji obračun poreza i prireza primjenjuje se prosječna stopa prireza! Prosječna stopa prireza se računa kao: ((STARA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE) + (NOVA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE)) / BROJ DANA U GODINI. Primjenom ove formule dolazi se do slijedećih “Prosječnih stopa prireza” koje je potrebno primijeniti za općine u kojima je tijekom 2019. godine došlo do promjene stope prireza:


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja