Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.11.2019

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH (NN 110/2019)

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH (NN 110/2019) LINK

Fond sati za 2020 g. za 40-satno tjedno radno vrijeme, usklađen sa Zakonom LINK