Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.01.2018

Aktiviranje HTTPS protokola na www.obracun-placa.com

Portal je sa današnjim datumom migriran na primjenu HTTPS protokola i SSL sigurnosnog certifikata. Dio je to naših aktivnosti vezanih u prilagodbu IT sustava i poslovnih procesa zahtjevima GDPR direktive o zašitti osobnih podataka. Od danas šetate po našim stranicama i komunicirate s nama preko sigurne i kriptirane veze. https1