Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
09.01.2018

“Kaos” sa poreznim karticama radnika od 01.01.2018.

Novo: PU Izdavanje i upis promjena na PK kartici od 1. siječnja 2018. – najčešće postavljena pitanja LINK

Priča oko dostupnosti poreznih kartica putem sustava e-porezna je krenula sa “Zakonom o porezu na dohodak” NN 115/16 LINK (članak 26. Zakona). Zakon, koji je objavljen krajem 2016. godine predviđao je implementaciju PK kao dio servisa e-porezna od 01.01.2018. Veselili smo se mogućnosti, da poslodavac kroz sustav e-porezna ima mogućnost uvida u PK kartice svojih zaposlenika. Stigao je i taj dan. Na žalost, kako to već kod nas ide, razvija se praksa prema kojoj će ova promjena biti značajno administrativno opterećenje poslodavcima. Pokušava se sav posao oko promjene podataka u poreznim karticama zaposlenih osoba prebaciti  na poslodavce!!! Promjenu na vlastitoj poreznoj kartici može pokrenuti radnik sam za sebe putem sustava e-građani. Po “Zakonu” poslodavac nije obavezan mijenjati podatke na poreznoj kartici (članak 26. stavak 4)!   

Članak 26. Zakona o porezu na dohodak NN 116/17

(2) Poreznu karticu iz stavka 1. ovoga članka, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.

(4) Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave i dostaviti vjerodostojne isprave.

Zadnjih dana u praksi se događa slijedeće: 

  • Radnik ne može sam za sebe prvi puta podignuti poreznu karticu na e-građani a porezna ga upućuje poslodavcu iako poslodavac nema (a niti želi) suglasnost radnika. Porezna mimo svega ne daje radniku papirnatu verziju PK već je šalje poslodavcu elektronskim putem. 
  • Radnika koji dolazi u ispostavu porezne uprave radi promijene PK porezna uprava upućuje na poslodavca (“to od 01.01.2018. rade poslodavci” ili “iznimno će to napraviti jer sustav e-porezna još ne funkcionira u potpunosti ali ubuduće to će raditi poslodavci”)
  • Priča ide u smjeru da poslodavac mora od radnika tražiti suglasnost i nakon toga za njega preuzimati elektronsku PK  i kada za to postoji potreba provoditi  ažuriranja podataka na PK (uz prikupljanje odgovarajuće, vjerodostojne, dokumentacije). I dok je mogućnost preuzimanje elektronske, ažurne, PK dobro došla novost, obaveza ažuriranja PK to svakako nije. 

Zgranuti smo ovim postupkom i neosjetljivim  postupanjem zakonodavca jer se poslodavca dodatno opterećuje administrativnim obavezama.

Zašto bi poslodavac morao sakupljati vjerodostojne isprave i besplatno odrađivati dosadašnji posao porezne uprave? 

Tko će snositi odgovornost  u slučaju kada na PK završi olakšica koja tamo nije smjela završiti? Poslodavac?

Uskoro stupa na snagu uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Zašto se poslodavca opterećuje sa dodatnim osobnim dokumentima (podacima ) o kojim mora voditi računa?

Naše mišljenje: 

Odlična je mogućnost da poslodavac, preko e-porezna, ima uvid u ažurnu elektronsku PK radnika. S druge strane, mimo zakonskih odredbi, pokušava se poslodavcima nametnuti obaveza ažuriranja podataka na PK! Zakon ne kaže da poslodavac mora preuzimati elektronske PK. Zakon ne kaže da poslodavac mora imati suglasnost radnika. Porezna uprava MORA radniku koji nije dao suglasnost poslodavcu izdati PK. Poslodavac NE MORA mijenjati podatke na PK radnika (stavak 4. zakona kaže da to radi poslodavac ili osoba izravno putem e-građani ili iznimno nadležna ispostava PU). Već vidimo da će u narednim danima tumačenja ići u smjeru da za osobu koja je zaposlena to radi poslodavac, … 🙁

Budući da radnik, preko e-građani, ima mogućnost podnositi zahtjev za promjenu olakšica u PK neka to rješava samostalno ili neka ide u ispostavu PU.  Zašto bi poslodavac želio ovu dodatnu odgovornost i trošak vremena? Smatram kako svi mi kojih se tiče ova nova zakonska regulativa ne smijemo popustiti i moramo se svim snagama boriti protiv pokušaja nametanja prakse prema kojoj bi poslodavac bio prva destinacija za promjenu podataka na PK radnika!!! Ostaje nam za vidjeti hoćemo li se uspjeti oduprijeti ili ćemo na kraju, opet, pognuti glave, … 

NADOPUNA 12.01.2018

Predstavnici IPRH (www.iprh.eu)  su pozvani sastanak u središnji ured PU sa ciljem rješavanja nedoumica oko postupanja s PK. Sastanak je održan u središnjem uredu PU 12.01.2018. Informacije/zaključci sa sastanka 

  • izdavanje i promjene PK kartica su moguće u PU, putem e-građani i preko poslodavca putem e-porezne => NEMA OBVEZE POSLODAVCA TO JE SAMO MOGUĆNOST
  • u slučaju kad to radi poslodavac sve promjene se provjeravaju u PU, te ako je nešto sporno ide povratna obavijest => NEMA ODGOVORNOSTI POSLODAVCA U SMISLU UNOSA OLAKŠICE NA PK. POSLODAVAC UNOSI ZAHTJEV A PU PROVJERAVA ISTINITOST 
  • sve unesene promjene važeće su od narednog dana tako da je preporuka da prije obračuna i isplate plaće pogledate u e-poreznoj za određenog obveznika ima li u pretincu eventualna izmjena neke PK kartice (sve izmjene će dolaziti u pretinac e-porezne)
  • čim radnik ode iz poduzeća,  odnosno čim ga se odjavi s HZMO,  automatski se miče dostupnost PK bivšem poslodavcu i poslodavac je ne bi smio koristiti olakšicu na zadnjem obračunu plaće za bivšeg radnika 
  • samo PK sa zelenim pečatom (stari originali) se vraćaju u PU, nove elektroničke PK se nikome ne vraćaju
  • prije bilo kakve izmjene PK poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika !

PU ĆE NAPISATI OČITOVANJE I OBJAVITI OBZIROM NA BROJNE NEDOUMICE KOJE SU SE POJAVILE !
Također će obavijestiti sve ispostave u kojima je zamijećeno upućivanje radnika na poslodavca da to više ne rade.
Ako radnik dođe u PU oni moraju napraviti PK !