Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.05.2019

Proširenje primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (od 01.06.2019)

U NN 45/2019 objavljena je “Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva”. Ovom odlukom se primjena “Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva” (NN 28/2019) LINK proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2019. godine.

DODATAK I (NN 28/2019)

Ukoliko kod poslodavca ne postoji Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u djelatnosti najmanje u iznosu kako slijedi:

 
 GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA  TIPIČNI POSLOVI  BRUTO
 u kunama
 I.

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne  osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr: kao što su poslovi sobarice, nosača prtljage, i drugi slični poslovi  3.750,00
 II.

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: kao što su poslovi pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi  4.100,00
 III.

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu.

npr: kao što su poslovi konobara, kuhar, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi  4.950,00