Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.07.2019

Prijedlog mjera Vlade RH za porezno rasterećenje od 01.01.2020. (porez na dohodak)

Vlada RH je prezentirala prijedlog novih mjera poreznog rasterećenja. U nastavku donosimo prijedloge mjera koje se odnose na porez na dohodak. Novim mjerama predviđa se potpuno porezno rasterećenje plaća osoba mlađih od 25 godina i 50% rasterećenja od poreza na dohodak za osobe od 26. do 30. godine života. Drugi dio mjera odnosi se na uvođenje novih kategorija neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti prema radniku (trošak smještaja (najam stana), trošak prehrane (topli obrok), vaučer za ugostiteljske/turističke usluge, troškove vrtića, troškove dopunskog zdravstvenog osiguranja (trenutno je to primanje u naravi radnika)). Neoporezivi iznos dnevnice u tuzemstvu je povećan na 200 KN dnevno (sa 170). Mjere bi trebali biti u primjeni od 01.01.2020. godine (nakon najave kreću procedure promjene zakona i pravilnika).

Prijedlozi novih mjera otvaraju veliki broj pitanje vezanih uz primjenu tih mjere u praksi.Servis za obračun plaća ažurno prati daljnji tijek događaja te će Vas redovno obavještavati o donesenim zakonskim aktima (zakoni/pravilnici) i tumačenjima o ispravnoj primjeni novih mjera. 

Porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina

  • za mlade do 25 godina smanjenje porezne obveze za 100%
  • za mlade od 26 do 30 godina smanjenje porezne obveze za 50%

Napomena: temelj je godina rođenja, a ne datum rođenja.

Novi neoporezivi primici

  • trošak smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije i trošak prehrane do 12.000 kn za sve radnike na temelju vjerodostojne
    dokumentacije kn ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000 kn 
  • naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn
  • troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije (npr. plaćanje vrtića)
  • troškovi dodatnog i dopunskog ZO na temelju vjerodostojne dokumentacije
  • povećanje neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica za službena putovanja sa 170 na 200 KN

PowerPoint prezentacija prijedloga mjera (www.vlada.gov.hr) LINK