Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.08.2019

Izmjena “Dodatka I” kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ( NN 78/2019 od 21.08.2019)

NN 78/2019 LINK

Članak 1.

U Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 35/19) članak 5. mijenja se i glasi:

Ovaj Dodatak I. primjenjuje se do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a najduže do 31. listopada 2019. godine.

Članak 2.
Ova Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja primjenjuje se od 1. kolovoza 2019. godine.