Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.01.2015

Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu (do 28.02.2015. godine)

Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu podnosi se do 28.02.2015. godine. 

Upute za popunjavanje porezne prijave i poveznice za download DOH obrasca možete pronaći ovdje LINK